Θα πάμε καλά εκτός… αν χρεοκοπήσουμε. Τι θα λέει ο χρησμός από τα τεστ των ελληνικών τραπεζών (sofokleous10: http://bit.ly/ckrBIx)