Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση του τζίρου των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:
  1. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατοµείων κατά 4,5%, και
  2. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 6,1%.
Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:
  • Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 5,3%.
  • Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 6,7%.