Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρωτοβουλίας πολιτών Δυτικής Αθήνας, «Δυτικό Μέτωπο», η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, συγκλήθηκε εκτάκτως στις 13 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι προκειμένου να εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης των τελικών προσφορών για το έργο «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων».

Η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής, «ανέβηκε στη διαύγεια στις 13:12 δηλαδή μια ώρα μετά την υποτιθέμενη συνεδρίαση», επισημαίνει το «Δυτικό Μέτωπο» και πρόκειται για τον νέο ΧΥΤΑ Φυλής που αποφασίστηκε την 1η Αυγούστου του 2019.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή “διενέργειας ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης” στις 28/09/2020 συνήλθε και βαθμολόγησε τις τεχνικές προσφορές των δυο εργολαβικών σχημάτων» και προσθέτει πως η μόνη διαδικασία η οποία αναμένεται πριν από την έναρξη των εργασιών, είναι η «αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων» που θα συνυπολογιστούν με τις τεχνικές προσφορές και εν τέλει η ανάθεση του έργου», αναφέρει το «Δυτικό Μέτωπο».

Η τελική βαθμολογία που έλαβαν οι τεχνικές προσφορές των εργολαβικών σχημάτων είναι :

  • 66, 6 για την «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. -W.A.T.T. Α.Ε. – Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
  • 43,90 για τη «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε» .

Σύμφωνα με την πρώτη προσφορά ο νέος ΧΥΤΑ αναμένεται να κατασκευαστεί στο βορειοδυτικό τμήμα του ΧΥΤΑ Φυλής και θα επεκτείνεται σε τμήμα των υφιστάμενων κυττάρων της Α’ Φάσης και των κυττάρων Β3 – Β6 της Β’ Φάσης, ενώ η χωρητικότητα των νέων αποθέσεων, σύμφωνα με τον πρώτο διαγωνιζόμενο ανέρχεται σε 4.153.000 m3, όπως εξηγεί η πρωτοβουλία.

Αναφορικά δε, με τα έργα της μεταβατικής διαχείρισης, αυτά χωροθετούνται σε διαμορφωμένο πλάτωμα συνολικής έκτασης 17.000 m2 περίπου, νοτιοδυτικά του υφιστάμενου ΕΜΑΚ και ανάμεσα στα αποκατεστημένα κύτταρα της Β’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και των εγκαταστάσεων της ΒΕΑΛ.

Σύμφωνα με τη δεύτερη προσφορά, η λεκάνη θα κατασκευαστεί στο τμήμα της Γ΄φάσης της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής, με συνολική έκταση 334,32 στρέμματα, ενώ η συνολική χωρητικότητα του περιγραφόμενου ΧΥΤΑ ανέρχεται σε 4.244.012,58 m3.

Σε ό,τι αφορά τα έργα μεταβατικής διαχείρισης, σύμφωνα με τη δεύτερη προσφορά περιγράφονται εργασίες «για την ορθή διαχείριση της ποσότητας των σύμμεικτων/ υπολειμματικών απορριμμάτων ή/και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 20.000 τόνων ανά έτος».

Ωστόσο όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση του «Δυτικού Μετώπου» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σκεπτικό της απόφασης σχετικά με το μέλλον της εγκατάστασης, το οποπίο αναφέρεται σε «δυνατότητα επαύξησης χωρητικότητας του προτεινόμενου κυττάρου με βάση την ακριβή προτεινόμενη θέση του».

Σε σχέση με τη πρώτη προσφορά η επιτροπή έκρινε πως «ο προσφερόμενος σχεδιασμός παρέχει δυνατότητα επαύξησης της χωρητικότητας», ενώ για τη δεύτερη προσφορά η επιτροπή έκρινε πως «ο υποψήφιος αξιοποίησε μερικώς τον σχεδιασμό στο νέο γήπεδο της Γ Φάσης, με αποτέλεσμα να μην εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες επαύξησης χωρητικότητας». Επομένως όπως τονίζει το «Δυτικό Μέτωπο», «ο ΕΔΣΝΑ πριν ακόμα ανατεθεί το έργο, σχεδιάζει και νέα επέκταση στο ΧΥΤΑ Φυλής. Επιβεβαιώνονται απολύτως οι επισημάνσεις του Δυτικού Μετώπου που έλεγε πως ο σχεδιασμός αυτός δεν αφορά μόνο τα 5 επόμενα χρόνια αλλά πολλά χρόνια παραπάνω», αναφέρει η πρωτοβουλία πολιτών.

Ακόμα προσθέτει πως «το έργο είναι απολύτως βέβαιο πλέον πως θα ανατεθεί στο εργολαβικό σχήμα “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. -W.A.T.T. Α.Ε. – Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και αφού εξαντληθεί ο χώρος που θέλουν να κάνουν τον νέο ΧΥΤΑ, τότε θα κάνουν και νέο διαγωνισμό για το τμήμα της Γ΄ Φάσης που προτείνει η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», σημειώνει.
Επιπροσθέτως υπογραμμίζεται πως «θα μπορούν δηλαδή να πέσουν στη Φυλή άλλα 4.250.000 m3 σκουπιδιών».

Το «Δυτικό Μέτωπο», αναφέρει πως «ο κ. Πατούλης και τα 7 μέλη της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ σχεδιάζουν να μας ξεκάνουν! Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το νέο ΧΥΤΑ έρχονται οι 2 διαγωνισμοί για τη μετατροπή του ΕΜΑΚ σε πράσινο εργοστάσιο και το νέο υπερεργοστάσιο 450.000 τόνων/ έτος με ΣΔΙΤ και καύση».

Τέλος το «Δυτικό Μέτωπο», καλεί τους δημάρχους της δυτικής Αθήνας να αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους και να οργανώσουν μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις και στον ΧΥΤΑ και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων (ΕΔΣΝΑ και Περιφέρεια Αττικής)», ενώ παράλληλα καλεί τους πολίτες, τα κινήματα, τις δημοτικές παρατάξεις, την επιστημονική και την εκπαιδευτική κοινότητα της δυτικής Αθήνας «σε γενικό ξεσηκωμό», προκειμένου να μπει φρένο στα σχέδια για τις επεκτάσεις και τον νέο σκουπιδότοπο στη δυτική Αθήνα που ετοιμάζει η Περιφέρεια.

Διαβάστε την απόφαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ