Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιμελητηρίου, για το συγκεκριμένο θέμα που ζήτησαν, από τον υφυπουργό, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο γενικός γραμματέας, Παναγιώτης Αλαμάνος, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι θα εξεταστεί αμέσως μετά τα προαπαιτούμενα.
 
Οι εκπρόσωποι του επιμελητηρίου έθεσαν και τα εξής θέματα:
  • Την κατοχύρωση των νέων επαγγελμάτων, του διαχειριστή αφερεγγυότητας (το μητρώο να τηρείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο), του οικονομολόγου μελετητή και του εσωτερικού ελεγκτή.
  • Την ένταξη των οικονομολόγων και λογιστών φοροτεχνικών στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την επιδότηση των δραστηριοτήτων τους.
  • Το ψηφιακό πιστοποιητικό για τους λογιστές-φοροτεχνικούς.
  • Την κατάρτιση των ανέργων νέων οικονομολόγων-μελών του ΟΕΕ σε επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε ομάδα εργασίας για το νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στην οποία, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, ο κ. Χαρίτσης ήταν απόλυτα σύμφωνος.