Όπως τόνισαν, αν δεν επιλυθούν εκκρεμότητες που συνδέονται με νομοτεχνικές βελτιώσεις και ρυθμίσεις, που απαιτούνται για να είναι ολοκληρωμένη το νομικό πλαίσιο, το ΕΣΡ δεν μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της προκήρυξης για την αδειοδότηση των καναλιών.

Ο Ρ. Μορώνης δήλωσε ότι μάλλον η διαδικασία δεν θα προχωρήσει άμεσα και ίσως χρειαστούν περισσότερες από 20 μέρες για να ξεκολλήσει το θέμα. «Δεν νομίζω – παρά το γεγονός ότι θα καταφύγουμε και στην βοήθεια άλλης αρχής να μας βοηθήσει στον έλεγχο – ότι μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτό το 20ημερο, ίσως πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Μετά την εξέταση και των ενστάσεων δεν μένει παρά η διενέργεια της δημοπρασίας».

Για την απόφαση του Συμβουλίου αναφορικά με την τιμή εκκίνησης, τα 35 εκατομμύρια, ο Ρ. Μορώνης ανέφερε πως «δεν ήταν δύσκολο για το ΕΣΡ να αποφασίσει διότι η αγορά είχε ήδη μιλήσει».