Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και ο Κροπότκιν μου. Ο ριζοσπαστικός ρεφορμισμός (sic) του κυρίου Εντγκαρ Μορέν (ΒΗΜΑ:  http://bit.ly/cVsOKD)