Στο σημείο όπου πραγματοποιείται η απάντληση των καυσίμων, βρίσκονται καθημερινά εκπρόσωποι του Τελωνείου, αλλά και του Λιμενικού.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή την Κυριακή, με βάση την ενημέρωση της εταιρείας που έχει αναλάβει την άντληση του φορτίου,
είχαν αντληθεί κατά προσέγγιση από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο, 270m3 φορτίου.
 
Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ έχει ολοκληρωθεί η απάντληση από τις κεντρικές δεξαμενές του πλοίου και ξεκίνησε η μεταφορά των καυσίμων που βρίσκονται στις πλαϊνές, όπου υπάρχουν μικρότερες ποσότητες.