Πριν οι δημοσιογράφοι αρχίσουν τις αναλύσεις για την προκήρυξη μήπως είναι καλό να συμφωνήσουν εάν είναι έντυπη ή σε CD;