Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή», στις 30 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η εθελουσία αποχώρηση των εργαζομένων της Χαλυβουργικής, που υλοποιήθηκε με πλήρη κάλυψη της δαπάνης από τον βασικό μέτοχο της εταιρείας, Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Οι 220 εργαζόμενοι και στελέχη της εταιρίας εισέπραξαν τα ποσά της εθελουσίας εξόδου, ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο και επίσημα τον κύκλο της Χαλυβουργικής, που τα τελευταία τρία χρόνια είχε σταματήσει την παραγωγή λόγω της κόντρας του Κ. Αγγελόπουλου με τους γιους του, Παναγιώτη και Γιώργο.

«Σκοτάδι» σε Χαλυβουργική και εργαζόμενούς

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία περιλαμβάνει την έκταση που φιλοξενεί την παραγωγική της μονάδα στην Ελευσίνα και ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις αλλά και άδεια ηλεκτροπαραγωγής της τάξης των 880 MW.

Παράλληλα, στα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που διαθέτει η Χαλυβουργική είναι και τα δικαιώματα ρύπων  2,5 – 3 εκατομμύρια  ευρώ, τα οποία θεωρητικά  θα καλύψουν τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών.