Μάθανε πως πληρώνουμε και πλάκωσαν και τα επικαιροποιημένα μνημόνια. (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/bXJY52)