Έκτακτο δελτίο πρόγνωσης ακραίων κοινωνικών φαινομένων. Έρχεται βροχή έρχεται μπόρα στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις.