Σε 26 πρόκειται να μετατραπούν τα 42 τμήματα των ΤΕΙ, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, χωρίς όμως να γίνεται λεπτομερής αναφορά στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων για τις οποίες οι φοιτητές των ΤΕΙ έχουν εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκεια τους ζητώντας την αυτονομία των τμημάτων τους και τη διατήρηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 
 
Τα γνωστικά πεδία του νέου πανεπιστημίου θα είναι 5:  α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες, β) Επιστήμες Μηχανικού, γ) Επιστήμες Τροφίμων, δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας και ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.
 
Η Σχολή Επιστημών Υγείας, η οποία μέχρι προσφάτως τελούσε υπό κατάληψη λόγω των φοιτητικών κινητοποιήσεων, θα συγκροτείται από τα τμήματα α) Βιοϊατρικών Επιστημών, β) Δημόσιας Υγείας, γ) Εργοθεραπείας, δ) Μαιευτικής, ε) Νοσηλευτικής, στ) Προσχολικής Αγωγής και ζ) Φυσικοθεραπείας.
 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα εμφανίζεται από φέτος στο μηχανογραφικό των υποψηφίων στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο: