Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται και συναντήσεις με εκπροσώπους γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, Στο επικεντρο των συνομιλών αναμένεται να βρεθούν μεταναστευτικό, Κυπριακό, διμερείς σχέσεις, ευρωπαϊκά και περιφερειακά θέματα.