Το νέο αμερικανικό φλερτ με το πολιτικό Ισλάμ. Δέκα χρόνια από την 9/11 οι ΗΠΑ αναζητούν νέους συμμάχους απέναντι στην Αραβική Άνοιξη. (Επίκαιρα: http://bit.ly/oaRdDr)