Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Μ. Παπαϊωάννου συστάθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την επανεξέταση και υποβολή πρότασης βελτιώσεων των διατάξεων των άρθρων 99-106. Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο…