Μια, δυο… πολλές Lehman Brothers. Πιο ασταθές από ποτέ το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. (Επίκαιρα: http://bit.ly/rbSGwD)