Τα ευρήματα της έρευνας του ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Alco στο διάστημα 19-26 Οκτωβρίου, σε δείγμα 400 επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (εμπόριο, υπηρεσίες, μεταποίηση), επιβεβαιώνουν τη γενικευμένη κρίση στην επιχειρηματικότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί, αφού φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας

1.Καθολική αρνητική επίπτωση της πανδημίας στις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ:  8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και το λοκντάουν. Συγκεκριμένα, το πλήγμα είναι μεγάλο για το 65% των επιχειρήσεων (22% πολύ – 43% αρκετά), ενώ σχετικά περιορισμένο είναι για το 25%.

2. Σημαντική μείωση εσόδων το τελευταίο εξάμηνο: Το 80,5% των επιχειρήσεων δήλωσε μείωση εσόδων, με το 49,5% να δηλώνει, μάλιστα, μείωση που ξεπερνά το 20%, το 28% να αναφέρει μείωση από 21% έως 40% και το 21,5% να αναφέρει μείωση μεγαλύτερη από 41%.

3. Έντονη χρήση των μέτρων στήριξης από όλες τις επιχειρήσεις: Κατά μέσο όρο κάθε επιχείρηση αξιοποίησε 1,5 μέτρα στήριξης, με μεγαλύτερη χρήση να έχουν η αναστολή συμβάσεων εργαζομένων (44%), η επιστρεπτέα προκαταβολή (38%), η αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων (30%) και η μείωση ενοικίου (25%).

4. Αρνητική αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων στήριξης και αίσθηση πως υπάρχουν δυνατότητες για την λήψη πρόσθετων μέτρων: Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (65%) δήλωσε ότι θεωρεί  ανεπαρκή τα μέτρα, έναντι του 26% που τα θεωρεί επαρκή. Παράλληλα, το 70% των επιχειρήσεων θεωρεί πως η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Η ισχυρή δημόσια υγεία δε σχετίζεται με το «λουκέτο» στις επιχειρήσεις

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε πως αποτυπώνουν τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία στις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ και φέρνουν για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων από τους αρμόδιους φορείς, η οποία «γίνεται πιο επιτακτική σήμερα λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν με τα τοπικά lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες αλλά και το λουκέτο στην εστίαση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας». Πιο αναλυτικά, ο Κ. Μίχαλος τόνισε πως «τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η