Η Γερμανία κέρδισε από το Ευρώ. Εμείς; Εξαιρετική μελέτη από το SOAS  για την κρίση και τις εναλλακτικές εξόδου (ΠΡΙΝ: http://bit.ly/dl9yJm)