Εργασιακά και Ασφαλιστικό κατατίθενται πακέτο στη Βουλή, όχι πριν τη Δευτέρα 28/6.Ο χρόνος με ποιου το μέρος θα είναι;(http://bit.ly/amSAXA)