Ο επικεφαλής του Google, μιλάει για το ψηφιακό μέλλον των εφημερίδων: Θα είναι κινητό… (Guardian – Activate  http://bit.ly/dw1rW6)