Γιατί δεν έστειλε ο ΟΗΕ αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για το Στόλο της Ελευθερίας όπως έκανε σε άλλες χώρες; Κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν;