Ειδικότερα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του αναφέρεται στην πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη της οργάνωσης Eurodad (European Network on Debt and Development), σύμφωνα με την οποία γίνεται «σύγκριση της αυστηρότητας των φορολογικών και τραπεζικών συστημάτων 15 κρατών-μελών της ΕΕ απέναντι σε φαινόμενα συστηματικής φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Σημειώνει δε πως η μελέτη αυτή έρχεται να «ασκήσει έντονη κριτική στη στάση της ΕΕ σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και το νομικό καθεστώς που διέπει τα παραπάνω συστήματα, τονίζοντας ότι είναι ευνοϊκά σε φαινόμενα φορολογικής αδικίας και απάτης».
 
Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Η οργάνωση Eurodad (European Network on Debt and Develοpment) δημοσίευσε μελέτη που συγκρίνει την αυστηρότητα των φορολογικών και τραπεζικών συστημάτων 15 κρατών-μελών της ΕΕ, απέναντι σε φαινόμενα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και αξιολογεί τη στάση της ΕΕ και των θεσμών της στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου φαινομένου της φορολογικής αδικίας και απάτης.
Η μελέτη ασκεί έντονη κριτική στην ΕΕ, αλλά και σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ολλανδία, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και το νομικό καθεστώς που διέπει τα φορολογικά και τραπεζικά τους συστήματα, επισημαίνοντας ότι είναι ευνοϊκά σε φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, συστηματικής φοροδιαφυγής και επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.

Ερωτάται η Κομισιόν:

1. Γνωρίζει τα συμπεράσματα της μελέτης της Eurodad και ιδιαίτερα την ανάλυσή της για το ευνοϊκό, ως προς το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθεστώς του Λουξεμβούργου και της Γερμανίας;

2. Εάν ναι, ποια μέτρα έχει λάβει για την καταπολέμηση του φαινομένου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων και ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει στο μέλλον;