Στην κορυφή της ατζέντας του ΚΕΑΟ, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η «Καθημερινή», η είσπραξη 1,2 δισ. ευρώ για το 2018 έναντι των 1,052 δις. Το 2017. Το σχέδιο μάλιστα προβλέπει και μεταξύ άλλων αυστηροποίηση του πλαισίου με άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση των οφειλών, η οποία θα ενεργοποιείται εντός εβδομήντα ημερών από την απώλεια ρύθμισης.
 
Το 2017 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΚΕΑΟ διαμορφώθηκαν στα 31,2 δις. Ευρώ, με το μεγαλύτερο ποσό, περίπου 6,77 δις. Ευρώ, να αφορά 1.698 μεγαλοοφειλέτες, που σύμφωνα με την ίδια πηγή, χρωστούν στο Κέντρο περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ έκαστος.
 
Από τις οφειλές, τα 6,1 δις. Ευρώ αφορούν χρέη ύψους μεταξύ 50.000 έως 100.000 ευρώ και έχουν δημιουργηθεί από 89.546 οφειλέτες, εκ των οποίων το 69,26% έχει χρέος που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ για τον καθέναν, με το συσσωρευμένο χρέος να αγγίζει τα 3,34 δις. Ευρώ.
 
Ωστόσο τα μεγαλύτερα ποσά χρέους συναντώνται σε 104.912 οφειλέτες με τον καθένα από αυτούς να χρωστάει από 30.000 έως 50.000 ευρώ, δημιουργώντας έτσι συνολικό χρέος ύψους 4,09 δισ. ευρώ.
 
Η Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης, που  πρόκειται να αναλάβει τον συντονισμό δράσεων αναγκαστικής είσπραξης, όπως αναφέρει «θα επιδιωχθεί η επέκταση και η συστηματοποίηση της χρήσης των αρχείων στόχευσης των συνεχώς εντασσόμενων στο ΚΕΑΟ ασφαλιστικών ταμείων, ώστε να ενισχυθεί η λήψη αναγκαστικών μέτρων. Επίσης, θα γίνει ο προσδιορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας οφειλετών για διενέργεια κατά αυτών προγραμμάτων πλειστηριασμών κινητής/ακίνητης περιουσίας».