Σύμφωνα με το ΕΣΠ «δεν προβλέπεται κατά νόμο καμία διαδικασία κράτησής του» και επομένως η σύλληψή του και η κράτησή του είναι καταφανώς παράνομες και επισύρουν ακόμη και ποινική ευθύνη για όποιον τη διέταξε, καθώς και για όσους έδωσαν τη σχετική εντολή».
 
Την ίδια στιγμή το ΕΣΠ καλεί τα ΜΜΕ «για ενημέρωση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν μετά τις συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων του εν λόγω αναγνωρισμένου πρόσφυγα», στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες καταγγέλλει την παράνομη κράτηση του Τούρκου στρατιωτικού, στον οποίο χορηγήθηκε άσυλο με απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, μετά τη σημερινή προσωρινή διαταγή της Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών περί αναστολής της ως άνω απόφασης, που διέταζε ταυτόχρονα τη μη εξαναγκασμένη απομάκρυνσή του από τη χώρα.
 
Ο ανωτέρω στρατιωτικός εμφανίσθηκε σήμερα αυτοβούλως ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου, όπως είχε κατά νόμο υποχρέωση, μετά την απόφαση χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα, για τον εφοδιασμό του με τα αναγκαία έγγραφα. Εκεί του χορηγήθηκε δελτίο αιτούντος άσυλο, σε συνέχεια της ως άνω προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Δικαστηρίου.
 
Αφού έλαβε το σχετικό δελτίο αιτούντος άσυλο, το οποίο επιτρέπει την σε καθεστώς ελευθερίας παραμονή του στη χώρα έως την ολοκλήρωση και της εκκρεμούσας δικαστικής διαδικασίας, συνελήφθη έξω από το γραφείο της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου και προσήχθη στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, χωρίς να ενημερωθεί για το λόγο της σύλληψής του, παρά τις σχετικές ερωτήσεις των συνηγόρων του.
 
Μετά την προσαγωγή του στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, του επιδόθηκε απόφαση, σύμφωνα με την οποία η εκ νέου κράτησή του διατάσσεται «καθόσον η ενεργοποίηση της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας κράτησης επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της προκύπτουσας σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια της χώρας, ως το μόνο ενδεδειγμένο κατά τις περιστάσεις μέσο …. Εξάλλου και με αφορμή το πρόσωπό του προκαλούνται σοβαροί κίνδυνοι από άλλα πρόσωπα της αλλοδαπής, ομοϊδεάτες και μη, που επιβουλεύονται την ασφάλεια και ειρήνη της χώρας και των πολιτών της χάρη των δικών τους επιδιώξεων.»
 
Επισημαίνουμε ότι για την ως άνω περίπτωση δεν προβλέπεται κατά νόμο καμία διαδικασία κράτησής του. Επομένως, η σύλληψή του και η κράτησή του είναι καταφανώς παράνομες και επισύρουν ακόμη και ποινική ευθύνη για όποιον τη διέταξε, καθώς και για όσους έδωσαν τη σχετική εντολή.
 
Με βάση την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 4375/2016), αιτών άσυλο, στον οποίο μάλιστα έχει χορηγηθεί το σχετικό δελτίο, ενόσω δεν τελεί σε διοικητική κράτηση  (είναι δηλαδή ελεύθερος, όπως ο ανωτέρω στρατιωτικός),  δεν μπορεί να τεθεί σε κράτηση, εκτός αν συντρέχει στο πρόσωπό του εφαρμογή ποινικών διατάξεων.
 
Σε κάθε περίπτωση, έχει συμπληρωθεί το ανώτατο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος για την κράτησή του, στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, ενώ από καμία άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, δεν προβλέπεται η οποιαδήποτε άλλη νομική βάση κράτησής του.
 
Καλούμε αύριο, Tρίτη, 9 Ιανουαρίου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ενημέρωση εφ’ όλων των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν μετά τις συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων του εν λόγω αναγνωρισμένου πρόσφυγα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60, 1ος όροφος, στις 12:00 το μεσημέρι.