Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας για την «πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις», με το όνομα του χαρτοφυλακίου το… συμβολικό «Project Symbol», η κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP και Elliott Advisors (UK) Limited εξασφάλισε 12.800 κόκκινα δάνεια που αφορούν περίπου 8.300 ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η ΕΤΕ υπέγραψε σύμβαση πώλησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο περίπου 12.800 “κόκκινων” δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις (περίπου 8.300 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα) προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ύψους 0,9 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο, με την κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP και Elliott Advisors (UK) Limited (“Κοινοπραξία”).

Όπως αναφέρεται, η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων όπως υποβλήθηκε στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας. Ακόμη, κατά την ανακοίνωση, το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε, περίπου, 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το α’ τρίμηνο του 2019).

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση, η τράπεζα σημειώνει πως η κοινοπραξία πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου στη Cepal Hellas Financial Services S.A., η οποία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του νόμου 4354/2015.

Ακόμη, όπως έγινε γνωστό, Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ.