Πληροφορίες, που δεν επιβεβαιώνονται επίσημα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφέρουν ότι η τρόικα ζητεί μειώσεις στους μισθούς 25%, που θα προέλθουν από τη μείωση των δώρων και επιδομάτων (13ου και 14ου μισθού) και από παρεμβάσεις σε μισθολογικά κλιμάκια και χρονοεπιδόματα.

Για το μισθολογικό κόστος στον ιδιωτικό τομέα, η τρόικα εμφανίζεται ανυποχώρητη στη μείωση του κατώτατου μισθού, σε περικοπή 13ου και 14ου μισθού, σε «πάγωμα» κλιμακίων και μισθολογικών ωριμάνσεων, σε ανατροπή των κανονισμών εργασίας σε ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Επίσης, στην περαιτέρω υποβάθμιση των συλλογικών συμβάσεων και συγκεκριμένα μετά την άρση της επέκτασης να καταργηθεί και η μετενέργεια (η ισχύς για ένα εξάμηνο των συμβάσεων μετά τη λήξη τους).

Στο πακέτο των σκληρών μέτρων, που ζητεί η τρόικα από την κυβέρνηση, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, σε μια σειρά θεμάτων από τις μειωμένες ώρες απασχόλησης, τις χαμηλότερες αποζημιώσεις, την ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, νέες αλλαγές στην Διαιτησία (ΟΜΕΔ).