Στο προσχέδιο προβλέπεται η μεταφορά του δεύτερου πακέτου των ΔΕΚΟ στο νέο υπερταμείο. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, αμυντικές βιομηχανίες (ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΕΑΒ), Αττικό Μετρό και  Κτιριακές Υποδομές.

Νομοθετική ρύθμιση απαιτείται και για την ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κάτι που θα επιτρέψει την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ από τα προαπαιτούμενα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση εκκρεμούν και τα μέτρα για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, ένα θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ακόμη απόλυτη συμφωνία με τους θεσμούς.

Επίσης, σε ειδικό κεφάλαιο ορίζεται ότι κατά την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών το Δημόσιο δύναται να επιτρέπει εκχώρηση απαιτήσεων των παρόχων από τις συμβάσεις αυτές μέσω σύναψης ειδικότερων συμφωνιών μεταξύ των παρόχων, ως εκχωρητών, και το Δημόσιο, τον ΟΣΕ Α.Ε. ή τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως εκδοχέων, για την εξόφληση οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς, όπως μισθώματα από συμβάσεις μίσθωσης μονάδων τροχαίου υλικού ή αμοιβών για παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού ή άλλων υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι η απώτατη προθεσμία που έχει ορίσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ESM για την είσπραξη των 2,8 δισ. ευρώ είναι η 31η Οκτωβρίου και σε περίπτωση που τα χρήματα δεν έχουν εκταμιευτεί μέχρι τότε, θα πρέπει να υπάρξει νέα έγκριση από το Eurogroup.

Δείτε το προσχέδιο των προαπαιτούμενων