Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα εξής περιουσιακά στοιχεία: 1) Τα δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια, 2) το Ελληνικό, 3) ο Αστέρας Βουλιαγμένης, 4) η περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, 5) ο ΔΕΣΦΑ, 6) ο ΟΛΠ, ΟΛΠ 7) ο ΟΛΘ, ΟΛΘ 8) η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η ΕΕΣΤΥ, 9) ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 10) η Ηλεκτρονική Δημοπρασία III, IV, V, VI και άλλα μικρά ακίνητα, 11) οι μαρίνες, 12) η Εγνατία Οδός, 13) τα ΕΛΠΕ, 14) ο ΟΤΕ, ΟΤΕ 15) η ΔΕΗ, ΔΕΗ 16) η ΕΥΑΘ, ΕΥΑΠΣ 17) η ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΠ 18) η ΔΕΠΑ και 19) τα ΕΛΤΑ.

Αναλυτικά, ανά περιουσιακό στοιχείο προβλέπονται τα εξής:

ΟΤΕ: Μεταφορά του 5% από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ για πώληση – Επιλογή συμβούλων μέχρι τον Μάιο του 2016.

ΕΛΤΑ: Μεταφορά στο νέο υπερταμείο μετά από σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από τη μεταφορά.

ΔΕΣΦΑ: Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της Socar και τρίτων επενδυτών για την εξαγορά μειοψηφικού μεριδίου μετοχών. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ.

ΟΛΘ: Μεταβίβαση και κατανομή των διοικητικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του
ΟΛΘ στην Ελληνική Δημοκρατία / Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος με βάση την αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΤΥ: Ημερομηνία δεσμευτικών προσφορών: 31/5/2016.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Εξετάζεται η πώληση του 30%.

ΕΛΠΕ: Πρόσληψη συμβούλων μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016 για την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων.

ΔΕΗ: Στα σχέδια είναι η πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ, ενδεχομένως εντός του 2016. Προωθείται πρόσληψη συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016, ενώ η στρατηγική θα αποφασιστεί από το δ.σ. του ΤΑΙΠΕΔ.

ΕΥΑΘ: Έως το τρίτο τρίμηνο το ΤΑΙΠΕΔ θα επιλέξει συμβούλους. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν: Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για την πώληση του 23% των μετοχών. Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και έγκριση αναθεωρημένης σύμβασης παραχώρησης από την εταιρεία και το ελληνικό Δημόσιο.

ΕΥΔΑΠ: Η αξιοποίηση προβλέπει την πώληση του 11% των μετοχών, με το ΤΑΙΠΕΔ να κατέχει το 27% των μετοχών. Τα επόμενα βήματα έχουν ως εξής: Το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ να ζητήσουν την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, όπως προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο. Το ΤΑΙΠΕΔ να επιλέξει συμβούλους μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.

ΔΕΠΑ: Επιλογή συμβούλων από ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016 – Αξιοποίηση των εναλλακτικών επιλογών και επανεκκίνηση διαδικασίας.

Περιφερειακά Αεροδρόμια: Οικονομικό κλείσιμο και παράδοση αεροδρομίων τον Νοέμβριο του 2016.

Ελληνικό: Επίτευξη συμφωνίας συμβαλλομένων μερών επί μνημονίου κατανόησης έως τη 15η Απριλίου 2016 (παρήλθε) και επικύρωσή της από τη Βουλή.

Αστέρας Βουλιαγμένης: Σχέδιο προεδρικού διατάγματος σε προετοιμασία και έγκριση από το ΚΣΔ έως το τέλος Απριλίου 2016 (η πορεία της αποκρατικοποίησης έχει καθυστερήσει).

Αφάντου Ρόδου: Αναμένεται έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του αναθεωρημένου σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την εκ νέου υποβολή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ηλεκτρονικές δημοπρασίες και μικρά ακίνητα: Συμβόλαιο προς υπογραφή από το ΤΑΙΠΕΔ. έκταση στον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική. Ηλεκτρονική δημοπρασία (11 ακίνητα): Πώληση 10 οικοπέδων και κτηρίων σε Μύκονο, Πήλιο, Ηλεία, Εύβοια, Αχαΐα, Σέρρες και Λέσβο και μίσθωση 50 ετών ενός κτηρίου στη Ρόδο.

Μαρίνες: Το δ.σ. του ΤΑΙΠΕΔ αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές και εκκρεμεί η τελική απόφαση.

Εγνατία Οδός: Τον Σεπτέμβριο του 2016 ορίζεται η εκτιμώμενη έναρξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού.