Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Καθημερινή, το Ευρωδικαστήριο αποφάσισε πρόστιμο κατ' αποκοπήν ποσού ύψους 5 εκατ. ευρώ επειδή η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει στα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη επεξεργασία των αστικών λυμάτων του Θριασίου Πεδίου. Κατά το δικαστήριο, «δεν εκπλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις της από την απόφαση του 2004», και για κάθε εξάμηνο που δεν θα συμμορφώνεται θα επιβαρύνεται με επιπλέον πρόστιμο 3,28 εκατ. ευρώ.
 
Υπενθυμίζεται πως το 2004 η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο την καλούσε στην κατασκευή βιολογικού καθαρισμού. Ωστόσο, σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, ο μισός πληθυσμός της περιοχής δεν έχει συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο.
 
Μάλιστα, οι υποχρεώσεις της Ελλάδας ξεκινούν κατά πολύ νωρίτερα, καθώς η κοινοτική νομοθεσία έδινε προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1998. Σήμερα έχει προχωρήσει η κατασκευή σταθμού επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, εξέλιξη μεταγενέστερη της καταδίκης, καθώς ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2011 και λειτούργησε τον Νοέμβριο του 2012.
 
Επιπροσθέτως, όπως τονίζεται στην απόφαση, «το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στο σύνολό του (το τμήμα Κάτω Ελευσίνας του οικισμού της Ελευσίνας δεν διαθέτει ακόμη τέτοιο δίκτυο) και σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της περιοχής του Θριασίου Πεδίου δεν είναι ακόμη συνδεδεμένο στο τριτοβάθμιο δίκτυο».
 
Σημειώνεται πως το δικαστήριο δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς της ελληνικής πλευράς πως οι καθυστερήσεις οφείλονται στην οικονομική κρίση, ενώ δεν έδειξε να πείθεται για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, καθώς τονίζεται πως ανάλογα χρονοδιαγράμματα δεν έχουν τηρηθεί τα τελευταία 20 χρόνια από την προθεσμία που προέβλεπε η κοινοτική νομοθεσία.