«Πιο αποφασιστικές ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο εναρμόνισης με τις συστάσεις της ομάδας κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες.
 
Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η ομάδα Greco είχε απευθύνει το 2015 19 συστάσεις προς την Αθήνα για την πρόληψη της διαφθοράς των βουλευτών και των δικαστικών. Μόνο έξι από αυτές υλοποιήθηκαν «κατά ικανοποιητικό τρόπο», σύμφωνα με την ομάδα που εκφράζει τη λύπη της για την «περιορισμένη πρόοδο» στον δικαστικό τομέα.
 
Σύμφωνα με τη μία από τις δύο εκθέσεις της Greco, επαινείται ο ελληνικός Κώδικας Συμπεριφοράς για τους βουλευτές, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, κανόνες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και τα «δώρα» που ενδεχομένως να λαμβάνουν, ενώ ειδική μνεία γίνεται στον μηχανισμό εποπτείας και επιβολής μιας σειράς πιθανών κυρώσεων από μια κοινοβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας.
 
Οι εμπειρογνώμονες της Greco καλούν την ελληνική κυβέρνηση να επανεξετάσει «τον τρόπο επιλογής των δικαστών και εισαγγελέων που καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις» ώστε να συμμετέχουν και οι συνάδελφοί τους στη διαδικασία αυτή και να θεσπίσουν «ένα σύνολο σαφών κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας» των δικαστών.
 
Οι εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης αναμένουν επίσης την ενίσχυση των εγγυήσεων κατά «των καθυστερήσεων στις δικαστικές διαδικασίες».
 
Η Greco επιδοκιμάζει ακόμη την αυξημένη διαφάνεια και τη διευρυμένη δυνατότητα δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, εισοδημάτων και συμφερόντων των βουλευτών, τα οποία και παραμένουν υπό έλεγχο για τρία χρόνια από τη λήξη της θητείας τους.
 
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης επισημαίνει ωστόσο ότι «ο αριθμός των αρνήσεων άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας εξακολουθεί να υπερβαίνει σημαντικά τον αριθμό των περιπτώσεων αποδοχής άρσης της ασυλίας», και ότι το θέμα του «λόμπινγκ» δεν έχει ακόμη αντιμετωπισθεί σε μεγάλο βαθμό.
 
Σε παράρτημα της έκθεσης, ζητείται επίσης από την Ελλάδα να καταργηθεί η δυνατότητα προσφοράς ανώνυμων δωρεών στα πολιτικά κόμματα, που σημειώνεται πως επανήλθε τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με την Greco, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει «να προστατεύσει αποτελεσματικότερα το κοινοβουλευτικό έργο από ξένες επεμβάσεις».