Μπορεί να υπάρξει ευρώ χωρίς πολιτική αλληλεγγύη; (Real News – Πριν την παρέμβαση) (YouTube)