Θα υπάρχει το ευρώ σε 10 χρόνια; Το ερώτημα του Economist κατατρύχει ακόμη τις Βρυξέλλες παρά την ανάσα από το πακέτο στήριξης των 750 δισ.