Ο ευρωμηχανισμός διάσωσης… τραπεζών. Η “βοήθεια” της ΕΕ θα μας γυρίσει στο σημείο μηδέν – με λίγη τύχη (Κ: http://bit.ly/cCY7VG)