Χωρίς πυξίδα σε θολό τοπίο οι ευρωπαίοι χριστιανοδημοκράτες. (Guardian via politicsonline:  http://bit.ly/cQhw4f)