Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις κυβερνήσεις να αποποινικοποιήσουν την αστεγία και να δώσουν ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κείμενο προτάσεων αντιμετώπισης του υπερμεγέθους ζητήματος της αστεγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Τρίτη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο, κάθε βράδυ στην Ευρώπη περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι κοιμούνται στο δρόμο, καθώς τη τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί μια εκτόξευση της ανεργίας κατά 70%.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, οι λόγοι που συντρέχουν για να οδηγηθεί κάποιος σε αστεγία, αφορούν σε συνδυασμό, δομικών, θεσμικών, καθώς και προσωπικών παραγόντων.

Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζουν τη στέγαση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, καλώντας τόσο τη Κομισιόν όσο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, να τερματίσουν την αστεγία με ορίζοντα το 2030.

Το κείμενο αναφέρει ακόμη πως για να καταστεί δυνατός ο τερματισμός τη έλλειψης στέγης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει:

 • να υποστηρίξει τα κράτη μέλη
 • να βελτιώσει την παρακολούθηση
 • να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση
 • να παρουσιάσει ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για την έλλειψη στέγης.

Από πλευράς τους τα κράτη-μέλη είναι ανάγκη να υιοθετήσουν την αρχή «πρώτα η κατοικία», η οποία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της έλλειψης στέγης εισάγοντας σχέδια δράσης και καινοτόμες προσεγγίσεις που βασίζονται στην έννοια ότι το σπίτι είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Μεταξύ των προτάσεων προς τα κράτη μέλη περιλαμβάνονται τα εξής:

 • ανάληψη ευθύνης για την αντιμετώπιση των αστέγων και για την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση ·
 • ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλα κράτη μέλη ·
 • αποποινικοποίηση των αστέγων ·
 • παροχή ίσης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες ·
 • υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας μέσω εξειδικευμένης βοήθειας, κατάρτισης και στοχοθετημένων προγραμμάτων ·
 • βελτίωση των μέτρων για τη συλλογή σχετικών και συγκρίσιμων δεδομένων για την αξιολόγηση της έκτασης των αστέγων ·
 • παροχή οικονομικής βοήθειας σε ΜΚΟ και υποστήριξη των τοπικών αρχών για την εξασφάλιση ασφαλών χώρων για όσους είναι άστεγοι και την πρόληψη εξώσεων, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ·
 • εφαρμογή μακροπρόθεσμων, βασισμένων στην κοινότητα, στεγασμένων εθνικών στρατηγικών για τους αστέγους ·
 • παροχή συνεχούς πρόσβασης σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ως προσωρινή λύση ·
 • προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό ένταξη.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που διατίθενται βάσει του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (2021-2027) και τη διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης για τα νοικοκυριά χωρίς εργασία».

Βασικό πρόβλημα η αύξηση του κόστους στέγασης

Όπως επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένας σημαντικός παράγοντας εξαιτίας του οποίου έχει εκτοξευτεί το ποσοστό αστεγίας, αποτελεί και η έλλειψη οικονομικής στέγασης.

«Παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η έλλειψη προσιτής στέγασης είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα, με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται κατά 5,2% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019», αναφέρει το κείμενο.

Ακόμα συμπληρώνεται ότι το 2018, σχεδόν το 38% των νοικοκυριών που κινδύνευαν από φτώχεια δαπάνησαν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε στέγαση, σε σύγκριση με το 10,2% του γενικού πληθυσμού της ΕΕ.