Στην (οικονομική) κρίση οι ευρωσκεπτισκιστές χαίρονται. Ή μήπως δικαιώνονται; (FT: http://bit.ly/9V6m9x)