Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς Exit Polls; Ήσαν μιά κάποια λύσις για την τηλεοπτική δημοκρατία (Ιός: http://bit.ly/cy6PoZ)