Ξένα δάνεια και άχρηστοι εξοπλισμοί. Μια ιστορία παλιά όσο το 1821.
(Κ:http://bit.ly/c5MhRO)