Είχε ο Μέγας Αλέξανδρος στρατιώτες σε τόσες ξένες χώρες όσες διατηρεί ο ΓΑΠ; (ΓΕΕΘΑ: http://bit.ly/cLklBv)