Οι εξοπλισμοί ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε γράφημα… φαίνεται ακόμη πιο άσχημο (World Bank: http://bit.ly/bwMItY)