Θα εξοικονομούσαμε 4 δις ευρώ ετησίως αν μειώναμε τις αμυντικές δαπάνες στα επίπεδα της Πορτογαλίας (Ε: http://bit.ly/c7U4zj)