Επιμένει η Τουρκία σε μείωση εξοπλισμών αλλά εμείς κάνουμε τους δύσκολους (ΤΑ ΝΕΑ: http://bit.ly/9pR4CQ)