Σε ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δημοσίου ενόψει του lockdown από το πρωί του Σαββάτου προέβη ο ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι «πρωταρχικός στόχος από την αρχή αυτής της παγκόσμιας δοκιμασίας ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι κάθε δημόσια υπηρεσία λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό του έργου που έχει στην αποστολή της. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνεται παντού πλάνο εργασίας που λαμβάνει υπ’ όψιν τις υγειονομικές εξελίξεις.

Επιπλέον, το ποσοστό υπαλλήλων που θα εργάζεται με φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας εξαρτάται κατά περίπτωση από τους διαθέσιμους υλικούς πόρους. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση είναι η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων και η συνεχής χρήση της μάσκας σε όλους τους χώρους.

Σημειώνεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Τα μέτρα:

1. Κάθε δημόσια υπηρεσία θα λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό για παροχή έργου. Παντού, θα πρέπει να συνταχθεί πλάνο εργασία που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υγειονομικές εξελίξεις, την ανάγκη πρόληψης και αποτροπής της διάδοσης του κορονοϊού, και τον ασφάλεια των εργαζομένων. Ευνοείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η τηλεργασία, στις ειδικότητες που είναι εφικτό, διασφαλίζοντας όμως την ομαλή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.
2. Το ποσοστό των υπαλλήλων που θα εργάζονται με φυσική παρουσία θα εξαρτάται κατά περίπτωση από τους διαθέσιμους υλικούς πόρους. Προϋπόθεση είναι η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης και χρήση μάσκας παντού.
3. Η προσέλευση των υπαλλήλων στην εργασία τους θα μπορεί να γίνεται σε τρεις ζώνες ωραρίων: 07.00-15.00, 08.00-16.00, 09.00-17.00. Το «καινούριο» είναι ότι δίνεται ταυτόχρονα στις υπηρεσίες η δυνατότητα να θεσπίσουν και επιπλέον βάρδιες. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποσυμφόρηση σε υπηρεσίες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για τις μετακινήσεις τους οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν βεβαιώσεις κινήσεις, οι οποίες θα χορηγούνται με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων (apografi.gov.gr)
4. Για υπαλλήλους γονείς παιδιών που φοιτούν στο γυμνάσιο, επανέρχονται μέτρα που είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση από τον περασμένο Μάρτιο, όπως μειωμένο ωράριο εργασίας ή παροχή εργασίας εξ αποστάσεως ή παροχή εργασίας σε διαφορετικό χρόνο από το ωράριο, ή άδεια ειδικού σκοπού. Αυτά τα μέτρα δεν ισχύουν για γονείς παιδιών που φοιτούν στο Λύκειο, «θεωρούμε ότι μπορούν να είναι ασφαλή και μόνα τους», επισήμανε ο υπουργός.
5. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών υγείας) μπορούν να λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας. Σχετικές διευκολύνσεις παρέχονται και σε γονείς που έχουν παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
6. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. «Να εξυπηρετούνται κανονικά από τις δημόσιες υπηρεσίες οι πολίτες που έχουν επείγουσες ανάγκες», κάλεσε ο υπουργός Εσωτερικών.