Η δημιουργία ενός δεσμευμένου λογαριασμού «έχει προετοιμαστεί με συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο με όλα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο: ένας ειδικός λογαριασμός ίσως να χρειάζεται…