«Οι περισσότερες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές έχουν αμελητέα άμεση έκθεση στο κρατικό χρέος της Ελλάδας – συνήθως λιγότερο από το 1% επί της καθαρής θέσης», αναφέρει ο Chris Waterman, επικεφαλής αναλυτής της Fitch στον ασφαλιστικό κλάδο για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

«Ωστόσο, μια άτακτη ελληνική έξοδος θα μπορούσε να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών, με την επιμόλυνση να πλήττει την πιστοληπτική ποιότητα και την αξία των περιουσιακών στοιχείων, οδηγώντας σε συμπίεση των κεφαλαίων για τις ασφαλιστικές», προσθέτει.

Ο οίκος σημειώνει πάντως ότι τα αποτελέσματα των εκλογών της 17ης Ιουνίου στην Ελλάδα μειώνουν τον κίνδυνο μιας βραχυπρόθεσμης εξόδου αν και θεωρεί ότι η Ελλάδα συνεχίζει να γνωρίζει σημαντικές χρηματοοικονομικές πιέσεις και σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα μιας εξόδου.