Υπάρχει κινητοποίηση με δυνάμεις από όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έχει γίνει αίτημα για εναέρια μέσα από τον επικεφαλής των δυνάμεων κατάσβεσης.