Το ακροδεξιό Fox News του Μέρντοχ κυριάρχησε τη νύχτα των αμερικανικών εκλογών. Και τις υπόλοιπες νύχτες. (Economist: http://econ.st/9AqArG)