Όπου οι καλοί φράκτες κάνουν τους κακούς γείτονες: Τι συμβαίνει τελικά στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου; (Guardian http://bit.ly/arjIE5)