Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή που δημοσιεύει η «Καθημερινή», οι συστημικές τράπεζες χαρακτηρίζουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ αντισυνταγματική και προειδοποιούν για την διακοπή των πιστοδοτήσεων προς τη ΔΕΗ.

Οι τράπεζες εστιάζουν στο γεγονός ότι η ΔΕΗ θα παραχωρήσει το 51% ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την αξία της εταιρίας με κίνδυνο να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις. Όπως προκύπτει από την επιστολή, με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση καταργούσε το δικαίωμα των τραπεζών για καταγγελία των συμβάσεων, όπως προβλέπουν οι δανειακές συμβάσεις με τη ΔΕΗ σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην περιουσιακή βάση της ΔΕΗ.

Στην επιστολή που συνυπογράφουν η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank σημειώνεται ότι  «οι ελληνικές τράπεζες συμμερίζονται απόλυτα τη σημασία και κρισιμότητα της εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της» στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου, μεταξύ των οποίων είναι και η ιδιωτικοποίηση της ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΑΔΜΗΕ, ωστόσο, όπως αυτή επελέγη και υλοποιείται από την Ελληνική Κυβέρνηση, θίγει ευθέως υφιστάμενα συμβατικά δικαιώματα των τραπεζών εκ του δανείου. Ο λόγος είναι ότι δια νομοθετικής παρέμβασης εμποδίζεται η ενεργοποίηση δικαιωμάτων καταγγελίας και επίσπευσης του Δανείου, που άλλως ενεργοποιούνται από την ιδιωτικοποίηση της ΑΔΜΗΕ».

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2014 η τέσσερις συστημικές τράπεζες μαζί με την Τράπεζα Αττικής έχουν χορηγήσει κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο προς τη ΔΕΗ ύψους 2,2 δισ. ευρώ, που αποτελεί το μεγαλύτερο κοινοπρακτικό δάνειο που έχει χορηγηθεί σε εταιρία στην Ελλάδα.