Οι τράπεζες αγοράζουν την Ευρώπη. Ο Galbraith εξηγεί πως η ΕΕ παρέδωσε όλη την εξουσία στις αγορές (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/cJQr12)